นิเทศติดตาม RDU. อำเภอ สังขละบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561ภก.วรรณะ  วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

นิเทศติดตาม RDU. อำเภอ ทองผาภูมิ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561ภก.วรรณะ  วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

นิเทศติดตาม RDU. อำเภอ ไทรโยค

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ภก.วรรณะ  วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

นิเทศติดตาม RDU. อำเภอ เลาขวัญ

วันที่ 18 มกราคม 2561 ภก.วรรณะ  วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

นิเทศติดตาม RDU. อำเภอ หนองปรือ

วันที่ 18 มกราคม 2561 ภก.วรรณะ  วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

นิเทศติดตาม RDU. อำเภอ เมือง

วันที่ 16 มกราคม 2561 ภก.วรรณะ  วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจากสมาชิก

Pharmacy Data Center

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho