รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ณ บริเวณกลุ่มงานเภสัชกรรม ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รพ.พยาบาลสถานพระบารมี อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ภายใต้แนวคิด "เภสัชกรอยู่ใกล้ มั่นใจใช้ยาปลอดภัย"

"เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย" รพ.มะการักษ์จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลทองผาภูมิร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ภายใต้แนวคิด “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย”

ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจร่วมกิจกรรม สัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน

สัปดาห์เภสัช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจากสมาชิก

Pharmacy Data Center

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho