ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจร่วมกิจกรรม สัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2562 เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน

สัปดาห์เภสัช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

สัปดาห์เภสัช รพ.ด่านมะขามเตี้ย

สัปดาห์เภสัช ที่ รพ.มะการักษ์

สัปดาห์เภสัช ที่ รพ.ทองผาภูมิ

โรงพยาบาลทองผาภูมิ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อ...

นิเทศติดตาม RDU. อำเภอ สังขละบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561ภก.วรรณะ  วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจากสมาชิก

Pharmacy Data Center

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho