ช่องทางการร้องเรียน ติดต่อที่

กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 512961 ต่อ 217

© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho