โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานโรงพยาบาลประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา

วันนี้ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี...

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข

วันนี้ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์...

ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4

นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน PCC และ รพ.สต.ติดดาวรพ.สต.บ้านพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

เยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอยที่เทศบาลตำบลดอนแสลบ

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะติดตาม...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

Health Data Center

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho