Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.จักรกฤษณ์  ภูมิสวัสดิ์  นายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ร่วมกับกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนที่ได้รับอันตรายจากสารพิษโลหะหนัก ในพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี น.พพนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ หัวหน้าสำนักงานและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวมาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 และการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้หัวข้อรณรงค์ในปีนี้ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่าย องค์กรภาคเอกชน และประชาชนร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (10 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center :EOC) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อรณรงค์ในปีนี้ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ร่วมเปิดศูนย์ EOC ครั้งนี้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน/ควบคุม การรักษาพยาบาล และระบบข้อมูล ในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็ว ผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทาง หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

วันสงกรานต์ ผสานสุข ไทยทั่วถิ่นวันสงกรานต์ ผสานสุข ไทยทั่วถิ่นได้ยลยิน วัฒนธรรม ล้ำสมัยได้ทำบุญ ภาวนา รักษาใจกราบขอพร ผู้ใหญ่ สุขใจเอย
นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากทุกอำเภอ ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรีและอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ บ้านพัก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho