Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมวางพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะราชศัตรู หรือวันยุทธหัตถี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย พร้อมชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการประชาชน สู่การเป็น สมาร์ท ฮอสปิทัล ใช้ระบบเรียกคิวอัตโนมัติ รู้ลำดับคิวตัวเองผ่านสมาร์ทโฟน จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยด้วยอิเลคโทรนิกส์ไฟล์ สะดวกรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดความแออัดและการ
รอคอยคิว


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ บริเวณพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยแต่งกายย้อนยุค เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎรที่มีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดวัฒธรรมอันดีงามของคนไทย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๓๙ รูป ถวายจังหันแด่พระภิกษุสงฆ์ รับประทานอาหารร่วมกัน-ข้าวก้นบาตรและโรงทาน เวลา ๐๙.๓๙ น. ประธานฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร- คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นเวลา ๑๐.๓๙ น. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีรับมอบอาคาร “70ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต” จากมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ เวลา ๑๐ .๕๙ น. พิธีถวายผ้าป่าช่วยซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์โดยท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายสลากภัตแด่สงฆ์ร่วมกัน เสร็จแล้วรับฟังธรรมโอวาทจากพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย และผู้มีเกียรติในพื้นที่ให้การต้อนรับ กระทรวงสาธารณสุขมีความยินดีและขอขอบพระคุณพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโตและมูลนิธิดวงแก้วเป็นอย่างสูงที่ได้มอบตึกเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตึกนี้จะสามารถให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้คนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้มาใช้บริการอย่างสะดวกสบายมากขึ้น นับว่าโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยมีความโชคดีทีมีผู้ใหญ่หลายๆท่านมีเมตตา ค้ำจุน ช่วยเหลือ ให้ประชาชนได้รับประโยขน์ที่สุด ทุกคน ทุกระดับ ให้สมกับความตั้งใจของผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งวันนี้ยังได้มีการทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนเพิ่มเติม


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho