Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ  Smart Organization สำนักสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ Smart Hospital และ Smart Organization โรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน SMART HOSPITAL ของหน่วยบริการ และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในระดับพื้นที่   โดยให้โรงพยาบาลพหลฯ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการพัฒนาระบบนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเก็บข้อมูลผู้ป่วยทำให้ไม่ต้องเสียเวลาการค้นหาประวัติรักษาผู้ป่วย เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันที ลดการรอคอยและลดการใช้กระดาษ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ     ใช้เวลาในโรงพยาบาลลดลงไปถึง 30 นาที โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมวางพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะราชศัตรู หรือวันยุทธหัตถี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho