Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC. ครั้งที่ 1/2562 ผ่าน conference. โดยมีนพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561. ณ กระทรวงสาธารณสุข


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายขึ้น  โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดท่อระบายน้ำ  กำจัดขยะ  และทำความสะอาดถนนเส้นแสงชูโต  ตั้งแต่ซอยกระต่ายทองตำบลบ้านเหนือ ไปจนถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเสีย รวมถึงการกำจัดขยะ ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี   นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระปิยมหาราช” ประจำปี 2561 . โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์   และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล  และให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย       โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho