Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561  นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดให้มีเวทีสมัชชาจังหวัดเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องของภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และระดมความคิดเห็น ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนเมืองกาญจน์ เมืองแห่งความสุข ซึ่งเป็นการสานพลังองค์กรเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมกันทำสิ่งดีๆให้จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561) เวลา 05.30 น. ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมืองกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หมอชวนวิ่ง@กาญจนบุรี" โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนุชชา เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ คณะกรรมการจัดงาน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจุด START ของสายวิ่ง ที่ 11 ภาคตะวันตก เริ่มวิ่งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2561 และส่งต่อคฑาให้กับจังหวัดราชบุรี ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 เขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561โครงการ “หมอชวนวิ่ง” ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกิจกรรมที่รวมใจประชาชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมออกกำลังกาย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก กับกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่หมอและทุกภาคส่วนก้าวไปด้วยกัน เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยการออกกำลังกายและเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs) มีสถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแพทย์สภา และ 100 ปี การสาธารณสุขไทย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จะมีหมอ ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน และประชาชน รวมถึงศิลปินนักแสดงจิตอาสามาร่วมงานกันมากมาย โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีดารานักแสดงสาวชื่อดัง คุณจอย ชลธิชา นวมสุคนธ์ มาร่วมวิ่งกับเราในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่าน ให้ความสนใจ หันมาออกกำลังกาย เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยว ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามแห่งหนึ่งของโลก 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานสายวิ่งที่ 11 ของภาคตะวันตก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหมอชวนวิ่งที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรีและอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ที่อำเภอทองผาภูมิด้วย นับเป็นความภูมิใจที่หลายภาคส่วนได้รวมใจร่วมกิจกรรมเพื่อให้ชาวกาญจนบุรีได้ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีท่านผู้บริหารใหม่ของเขตสุขภาพที่ 5 นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย รวมทั้ง นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ พ.ญ.นวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ นายไพศาล บัวกลิ่น สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ นายประเทศ บุญยง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ คณะกรรมการจัดงาน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี นายศุภกร สุขประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ร่วมพิธีปล่อยตัวนักวิ่งที่จุด START ของสายวิ่ง ที่ 11 ภาคตะวันตก ด่านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี ตามโครงการ “หมอชวนวิ่ง” โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายสุขภาพ คณะกรรมการจัดงาน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. ณ ด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho