User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอหนองปรือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ป่วยถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวซึ่งพิการมือข้างซ้ายขาด ภรรยาสูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง และผู้ป่วยอีกครอบครัวสามีเคยประสบอุบัติเหตุสมองได้รับความกระทบกระเทือน มีบุตรพิการซ้ำซ้อนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 1 คน กำลังศึกษาอีก 2 คน จึงขอพระราชทานการรักษาและทุนการศึกษาบุตร


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ เยี่ยมติดตามความพร้อมระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ จะเปิดให้บริการตึกผู้ป่วยใน เดือนกรกฎาคม 2560 นี้ โดยมี นพ.กฤษณะ หงษาครประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ นอกจากเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้านการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในเขตอำเภอหนองปรือ และอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกและทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท โดยเฉพาะชาวอำเภอ หนองปรือให้ดีขึ้น มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ระบบบริการที่ดี บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และระบบบริหารจัดการที่ดี.


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho