User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมของชมรมศิลปะ "งานศิลป์ ถิ่นพหลฯ " ทางชมรมได้คัดเลือกผลงานมาจัดแสดงในวันนี้ จำนวน ๗๐ ภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของสมาชิก และจัดหารายได้เพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ให้กับผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวเรวดี ซีฮาน ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นยังมีนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัดกาญจนบุรี (Provincial Co-ordination Mechanism : PCM)ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเป็นการสรุปสถานการณ์เอดส์จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.สุรวิทย์ สักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho