User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ 5 รอบ ปี 2560 ขอให้วันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลใส่ใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการรณรงค์ 3 กิจกรรม คือ การคัดแยกขยะ รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในบ้านของเรา ในชุมชน หรือในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง จากนั้น นพ.พนัส โสภณพงษ์ มอบเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง จำนวน 1,000 เมล็ด แก่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อนำไปเพาะต้นกล้าใช้ในการประดับตกแต่งอาคารในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก มอบกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน/ชุมชน ที่อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาลิกา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมนิเทศและคณะติดตามระดับจังหวัด อำเภอ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รับฟังปัญหา/อุปสรรคที่เกิดในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อพลอย และ รพ.สต. ทุกแห่งในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 สร้างความปลื้มปิติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอหนองปรือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ป่วยถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวซึ่งพิการมือข้างซ้ายขาด ภรรยาสูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง และผู้ป่วยอีกครอบครัวสามีเคยประสบอุบัติเหตุสมองได้รับความกระทบกระเทือน มีบุตรพิการซ้ำซ้อนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 1 คน กำลังศึกษาอีก 2 คน จึงขอพระราชทานการรักษาและทุนการศึกษาบุตร


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ เยี่ยมติดตามความพร้อมระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ จะเปิดให้บริการตึกผู้ป่วยใน เดือนกรกฎาคม 2560 นี้ โดยมี นพ.กฤษณะ หงษาครประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ นอกจากเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้านการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในเขตอำเภอหนองปรือ และอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกและทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท โดยเฉพาะชาวอำเภอ หนองปรือให้ดีขึ้น มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ระบบบริการที่ดี บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และระบบบริหารจัดการที่ดี.


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho