Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะติดตามและตรวจเยี่ยม จุดตรวจ คณะที่ ๑๓ โดยนางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าคณะทำงาน พร้อม คณะทำงานและเลขานุการ ออกติดตามและเยี่ยมจุดตรวจหลักในเขต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ณ จุดตรวจเอราวัณ พร้อมมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันนี้ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จุดตรวจเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกาญจนบุรี ใช้เส้นทางถนนแสงชูโตฝั่งศาลากลาง ตรงไปผ่านสี่แยกศาลหลักเมือง ผ่านสี่แยกหอนาฬิกา ผ่านสุสานทหารสัมพันธมิตร แวะจุดพักที่ 1 หน้าห้างสรรพสินค้า BIG C กาญจนบุรี ออกจากจุดพักที่ 1 เลี้ยวขวาที่สี่แยกแก่งเสี้ยน ตรงไปบนถนนสายบายพาส ผ่านสี่แยกวังสารภี แวะจุดพักที่ 2 หน้าห้างสรรพสินค้า ROBINSON ออกจากจุดพักที่ 2 ตรงไปบนถนบายพาส เลี้ยวขวาสามแยกท่าล้อ เข้าถนนแสงชูโต และเข้าถึงจุดสิ้นสุด ที่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการแพทย์สภา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ ในการขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมถึงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการโครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho