User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการสุขภาพชุมชนบ้านปอเชียง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.จิรพจน์ วงศ์สัจจาธิติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ อสม.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการ การบริหารงาน ขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขทุกระดับ แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการออกฝึกปฏิบติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือการจัดตั้งและการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุญนาค อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับมอบหมายจากระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ


User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วยนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้กำลังใจ ครอบครัว นายชลิต จินตนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายนาสวน พร้อมทั้งติดตามสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีและการรับสวัสดิการตามสิทธิ ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho