Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะจากเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ปัญหาเฉพาะของพื้นที่ ความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้งให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดตั้ง “กองทุนผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดกาญจนบุรี” ทอด ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 
(ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5) เวลา 13.30 น. 
นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดำริที่จะจัดตั้ง “กองทุนผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดกาญจนบุรี” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมกำลังจากพี่น้องชาวกาญจนบุรีช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยกัน โดยอาศัยแนวคิด “คนละไม้ คนละมือ” ไม่ถือเขาถือเรา ไม่แยกเชื้อชาติ ศาสนา หากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นวัณโรคแล้ว เราจะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาหายขาดจากวัณโรคที่เป็นอยู่ และไม่แพร่เชื้อไปสู่ประชาชนของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป นับเป็นบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ต่อผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR)ในระหว่างวันที่ 15-16 และ 19-21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะจากเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ปัญหาเฉพาะของพื้นที่ ความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้งให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ และไทรโยค ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังขละบุรี โรงพยาบาลทองผาภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต และโรงพยาบาลไทรโยค โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2561


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho