ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดบริการ CKD คลินิก และห้องเรียน CVD ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดบริการ CKD คลินิก และห้องเรียน CVD ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นโรคที่คร่าชีวิตในระดับโลกมากกว่า 36 ล้านคน ประเทศไทยพบว่าเป็นโรคอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยป่วย พิการและเสียชีวิต โดยช่วงอายุของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 30-70 ปี การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ การดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ยังไม่มีอาการโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวิถีชีวิตที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญที่ต้องมีการส่งเสริมป้องกันที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho