การประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมชี้แจงนโยบาย เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินรับรอง คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี และเพื่อให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  เมื่อวันนี้ 29 มกราคม 2562 ณ  ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกากาญจนบุรี


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho