การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบเครือข่ายของแต่ละอำเภอ พัฒนาส่วนขาดตามเกณฑ์ หรือแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ยกระดับ 3 ดาว 4 ดาว ให้ก้าวสู่ระดับ 5 ดาว เป็นการพัฒนาคุณภาพของบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับชุมชน ตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho