การประชุมสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561  นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดให้มีเวทีสมัชชาจังหวัดเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องของภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และระดมความคิดเห็น ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนเมืองกาญจน์ เมืองแห่งความสุข ซึ่งเป็นการสานพลังองค์กรเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมกันทำสิ่งดีๆให้จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho