กิจกรรมหมอชวนวิ่งที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานสายวิ่งที่ 11 ของภาคตะวันตก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหมอชวนวิ่งที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรีและอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ที่อำเภอทองผาภูมิด้วย นับเป็นความภูมิใจที่หลายภาคส่วนได้รวมใจร่วมกิจกรรมเพื่อให้ชาวกาญจนบุรีได้ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีท่านผู้บริหารใหม่ของเขตสุขภาพที่ 5 นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย รวมทั้ง นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ พ.ญ.นวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ นายไพศาล บัวกลิ่น สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ นายประเทศ บุญยง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ คณะกรรมการจัดงาน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho