พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรีเนื่องในงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานอันสำคัญของระบบสาธารณสุขของชาติไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง ราษฎรทั้งปวงยังคงรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ขอมหิทธานุภาพแห่งพระองค์ ทรงอภิรักษ์ชาติไทย และพระองค์พระผู้ทรงดำรงราไชยศวรรย์ สืบเนื่องในมหาจักรีบรมราชวงศ์ ให้สถิตย์เสถียร สถาพรชั่วกาลนาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ  มัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho