การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4P-W) ของจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4P-W) ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายศิวโรฒ จิตนิยม รองประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัด และประธาน ชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามประเด็นนโยบายสาธารณะทั้ง 3 ประเด็นของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ การจัดการขยะ การดูแลผู้สูงอายุ และ อาหารปลอดภัย หลังจากที่มีการดำเนินงานไปแล้ว 1 ปี เพื่อค้นหาพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน และขยายการขับเคลื่อนไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ประธาน อสม. ของทุกอำเภอ ประธานชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho