ประชุมผลการติดตามดำเนินการด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ 1/2562

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC. ครั้งที่ 1/2562 ผ่าน conference. โดยมีนพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561. ณ กระทรวงสาธารณสุข


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho