โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานโรงพยาบาลประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานโรงพยาบาลประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สืบสาน พัฒนา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กล่าวรายงาน จากนั้นมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่อารมณ์ดี ตามวิถีพอเพียง และปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณสระน้ำ โดย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีเครือข่ายชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมงานจำนวนมาก


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho