ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho