ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) มาตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ติดตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล และแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาค ที่ต้องการสนับสนุนผ่านกระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ การแก้ปัญหาสำคัญของจังหวัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ผลการดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนในระดับพื้นที่ (แชร์ลูกโซ่) รวมทั้งมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ช่วงบ่ายอีกด้วย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho