แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน PCC และ รพ.สต.ติดดาวรพ.สต.บ้านพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ในจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 โดยในช่วงบ่ายวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน PCC และ รพ.สต.ติดดาว นำมาเป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างครอบคลุม และมีคุณภาพมาตรฐาน 5 ดาว 5 ดี คือ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho