ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ในจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของอำเภอได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการ เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho