เยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอยที่เทศบาลตำบลดอนแสลบ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะติดตาม เยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งจัดทำเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบควบคุมอากาศ ที่เทศบาลตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีการคัดแยกขยะ และนำมาจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ เป็นเตาเผาขยะ ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร โคนปล่องเหล็กหล่อด้วยปูนทนไฟ หนา ๕ ซม. และมีปล่องสแตนเลส สูง ๗.๕๐ เมตร มีระบบอากาศไหลเวียนด้วยธรรมชาติ ไม่ใช้ไฟฟ้าหรือพัดลม ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ตัวเอง ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส หรือสารระเหยใดๆ มีห้องการเผาไหม้ถึง ๓ ชั้น ชั้นแรกเผาขยะ ชั้นที่สองเผาควัน และชั้นที่สามเผาควันซ้ำอีกรอบ เพื่อให้ควันที่ปล่อยออกมาไม่เป็นมลพิษกับอากาศ จะเผาขยะได้ประมาณ ๑๒๐ – ๑๕๐ กก./ชม. มีช่องใส่ขยะ ๑ ช่อง และมีช่องตักขี้เถ้าอยู่ด้านล่าง เป็นเตาเผาขยะที่มีควัน แต่มีระบบการควบคุมอากาศ ไม่ให้ควันที่ปล่อยออกมาเป็นมลพิษกับอากาศ


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho