นพ.สสจ.กาญจนบุรี รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ประจำปี 2561 จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ประจำปี 2561 จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น โดดเด่นในด้านต่างๆ จากนั้นเวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ตั้งวงเล่า ศิษย์เก่า หมอสีอิฐ” ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 Healthcare in Thailand 4.0 (การดูแลสุขภาพในยุค 4.0) ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho