ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๕ และคณะตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขฯ ประชุมสรุปประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในจังหวัดกาญจนบุรีและบุคลากรสาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการโดยพร้อมเพรียงกัน


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho