ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๕ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ติดตามการดำเนินงาน Smart Hospital และตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านสระลุมพุก ต.หนองสาหร่าย ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว) โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ สาธารณสุขอำเภอพนมทวน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.จำนวนมากให้การต้อนรับ


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho