อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษา อาชีวะ ประถมศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความรู้เรื่อง "บุหรี่"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  นางสาวชลิดา  ถนองวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษา อาชีวะ ประถมศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความรู้เรื่อง "บุหรี่" ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กฎหมายลงสู่พื้นที่ และให้มีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho