ประชุมเชิงปฏิบัติการโรคไข้เลือดออก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจบใหม่ ในการป้องกัน ดูแลรักษา และส่งตอผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยมีศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ และนางวารุณี วัชรเสวี จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho