ประชุมคณะทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) และแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho