รับโล่บุคคลดีเด่นแห่งปีของสโมสรโรตารีมณีกาญจน์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับโล่บุคคลดีเด่นแห่งปีของสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ประเภทบริการด้านสาธารณสุข ปีบริหาร 2561 – 2562 ในงานสถาปนาคณะกรรมการสโมสรปีบริหาร 2561-2562 (Rotary Club of Maneekan Kanchanaburi – Thailand District 3330 RI) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมอาเซียน โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho