ติดตามประเมินผลการพัฒนามาตรฐานให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะติดตามตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการพัฒนามาตรฐานให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน ดูแลประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดี โดยมี นางสาวชลิดา  ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะให้การต้อนรับและร่วมติดตามตรวจเยี่ยม ณ บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ และสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อ.ทองผาภูมิ รวมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลทองผาภูมิและ รพ.สต.บ้านปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ เมื่อเร็วๆนี้


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho