อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวปราศรัย อรรจนธีรทัต หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑” โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานโสตฯ งานประชาสัมพันธ์ และผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถใช้สื่อใหม่ๆในการสื่อสารสุขภาพแนวใหม่ สร้างสื่อใหม่เพื่อการนำเสนอ เช่น อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อการนำเสนอผลงาน สื่อสารสุขภาพของจังหวัดกาญจนบุรี ให้นําความรู้มาใช้ในการพัฒนางานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho