User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกาญจนบุรี ใช้เส้นทางถนนแสงชูโตฝั่งศาลากลาง ตรงไปผ่านสี่แยกศาลหลักเมือง ผ่านสี่แยกหอนาฬิกา ผ่านสุสานทหารสัมพันธมิตร แวะจุดพักที่ 1 หน้าห้างสรรพสินค้า BIG C กาญจนบุรี ออกจากจุดพักที่ 1 เลี้ยวขวาที่สี่แยกแก่งเสี้ยน ตรงไปบนถนนสายบายพาส ผ่านสี่แยกวังสารภี แวะจุดพักที่ 2 หน้าห้างสรรพสินค้า ROBINSON ออกจากจุดพักที่ 2 ตรงไปบนถนบายพาส เลี้ยวขวาสามแยกท่าล้อ เข้าถนนแสงชูโต และเข้าถึงจุดสิ้นสุด ที่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการแพทย์สภา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ ในการขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมถึงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการโครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่  4  ธันวาคม  2561 ณ  ห้องประชุมมุกดา 1 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวการจัดโครงการ “คลินิกลอยน้ำ” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ ร่วมมือดูแลกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางน้ำ หนุนเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ปลอดภัย


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ ระดับจังหวัด และฝึกซ้อมแผนการรองรับอุบัติเหตุทางน้ำ โดยมี นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสนองนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกดา 1 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho