กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร

4.ใบขอย้าย

5.เอกสารประกอบการคัดเลือก

6.เอกสารนับระยะเวลาเกื้อกูล

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร

4.ใบขอย้าย

5.เอกสารประกอบการคัดเลือก

6.เอกสารนับระยะเวลาเกื้อกูล

Page 9 of 12
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho