กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส)

4.ใบขอย้าย (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับชำนาญงาน)

5.เอกสารหมายเลข 3.1 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

6.เอกสารหมายเลข 3.2 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส)

4.ใบขอย้าย (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับชำนาญงาน)

5.เอกสารหมายเลข 3.1 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

6.เอกสารหมายเลข 3.2 (สำหรับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส)

Page 6 of 9
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho