กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1. หนังสือเวียน

2. ประกาศรับสมัคร
3. ใบสมัคร
4. เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ
5. เอกสารประกอบการพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล
Page 2 of 10
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho