Wednesday, 20 March 2019 14:19

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ รายการ

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 272 times Last modified on Wednesday, 20 March 2019 14:20
Login to post comments
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho