Wednesday, 12 December 2018 14:34

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานรับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 473 times

Latest from กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho