Wednesday, 15 August 2018 08:44

เอกสารประกอบการประชุมงานประกันสุขภาพ 14 ส.ค. 2561

Written by
Rate this item
(1 Vote)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว

ตามโครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ไฟล์ที่ 1 นโยบายสาธารณสุขชายแดน (รอง นพ.สสจ.)

ไฟล์ที่ 2 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว (นิติกร)

ไฟล์ที่ 3 งานบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (เบญจมาพร)

ไฟล์ที่ 4 งานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ประเทศ)

ไฟล์ที่5 Report รายงาน นค.1  เดือน มิถุนายน 2561 (ประเทศ)

Read 816 times Last modified on Wednesday, 15 August 2018 09:17
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho