Wednesday, 01 August 2018 13:51

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ Featured

Written by นฤพนธ์ เพ็งอ้น
Rate this item
(1 Vote)

      สรุปข้อสั่งการ/มาตรการ ใน EOC ไข้เลือดออก  วันที่ 19 ก.ค.61

สรุปข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน นายแพทย์วิฑูรย์ อนันกุล (แทน) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ ฯ สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  • เปิด EOC ทุกจังหวัดโดยไม่ต้องรอให้มีการระบาด
  • เน้นให้มีมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยหน่วยงาน

และสถานบริการ ต้องปลอดลูกน้ำยุงลาย ๑๐๐%

สำหรับอำเภอ 

1.เปิด EOC ทุกอำเภอ เน้นอำเภอที่มีพื้นที่ระบาดและอำเภอเสี่ยง (ให้นายอำเภอเป็นผู้บัญชาการ)

2.ใช้มาตรการเข้มข้น (เฝ้าระวัง ควบคุมโรค ดูแลรักษา สื่อสารความเสี่ยง) 

3.วิเคราะห์ตำบล/หมู่บ้านเสี่ยง (ที่มีการระบาดต่อเนื่อง) 

4.รณรงค์ทุกพื้นที่ จัดการสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งทุกสัปดาห์

5.ให้ความรู้ในคลินิกโรคเรื้อรัง และคลินิกฝากครรภ์

6.ใช้กลไก พชอ. ทำแผนรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะ ส่งจังหวัดภายในวันที่ 25 ก.ค.61

7.สำรวจสารเคมีที่มี และต้องการใช้ ส่งจังหวัด     ภายใน 25 ก.ค.61

8.รายงานผลการดำเนินงาน (เปิดEOC , โครงการอาสาปราบยุงลาย) ผ่าน Iine กวป. และ Line ระบาดวิทยากาญจนบุรี

ดาวน์โหลด http://www.kanpho.go.th/index.php/headers/2017-12-19-16-29-42/item/430-eoc-19-61

Read 657 times Last modified on Tuesday, 07 August 2018 10:08
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho