Wednesday, 25 July 2018 09:23

ขอเชิญประชุมทางไกล ติดตามมาตรการไข้เลือดออก ครั้งที่ 3-9/2561 Featured

Written by นฤพนธ์ เพ็งอ้น
Rate this item
(1 Vote)

                 กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม Video Conference การติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ครั้งที่ 3/2561 - ครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 19 ,26 กค. 61 และทุกพฤหัสบดีของเดือนสิงหาคม  2561  เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมกัลประพฤษ์

 

              

Read 607 times Last modified on Thursday, 26 July 2018 09:12
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho