Friday, 20 July 2018 13:12

สรุปข้อสั่งการ/มาตรการ ใน EOC ไข้เลือดออก วันที่ 19 ก.ค.61

Written by นฤพนธ์ เพ็งอ้น
Rate this item
(1 Vote)

สรุปข้อสั่งการ/มาตรการ ใน EOC ไข้เลือดออก  วันที่ 19 ก.ค.61
1.เปิด EOC ทุกอำเภอ เน้นอำเภอที่มีพื้นที่ระบาดและอำเภอเสี่ยง (ให้นายอำเภอเป็นผู้บัญชาการ)
2.ใช้มาตรการเข้มข้น (เฝ้าระวัง ควบคุมโรค ดูแลรักษา สื่อสารความเสี่ยง) 
3.วิเคราะห์ตำบล/หมู่บ้านเสี่ยง (ที่มีการระบาดต่อเนื่อง) 
4.รณรงค์ทุกพื้นที่ จัดการสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งทุกสัปดาห์
5.ให้ความรู้ในคลินิกโรคเรื้อรัง และคลินิกฝากครรภ์
6.ใช้กลไก พชอ. ทำแผนรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะ ส่งจังหวัดภายในวันที่ 25 ก.ค.61
7.สำรวจสารเคมีที่มี และต้องการใช้ ส่งจังหวัด     ภายใน 25 ก.ค.61
8.รายงานผลการดำเนินงาน(เปิดEOC , โครงการอาสาปราบยุงลาย) ผ่าน Iine กวป และ ระบาดวิทยากาญจนบุรี
 

Read 1540 times
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho