Wednesday, 14 March 2018 14:44

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 956 times Last modified on Thursday, 03 May 2018 16:19

Latest from กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho