18122017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสืบสานวัฒนธรรมไทย มอบนโยบายและบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดย พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และเร่งรัดติดตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานต่างๆ และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่และผู้บริหารสาธารณสุขกาญจนบุรี โดย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมากร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรีและอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารสาธารณสุข นพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สสจ.กจ. นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.รพ.นครปฐม พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผอ.รพ.มะการักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ บ้านพัก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล จ.กาญจนบุรี

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติพี่น้อง และขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เป็นจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ ขอให้ประชาชนขับขี่อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นหนักตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2560 มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) พร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บ และเตรียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (สายด่วน 1669) เตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถรองรับผู้บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุหมู่ หรืออุบัติเหตุที่มีความรุนแรงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และประสานเตรียมความพร้อมการรับส่งต่อผู้ป่วยของสถานพยาบาลในเครือข่าย การรายงานตามระบบรายงานผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ด่านชุมชนสี่แยกบ้านหนองปรือ บ้านหนองปลาไหล บ้านหนองผักแว่น อ.หนองปรือ

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ป้องกันการศูนย์เสียทั้งชีวิตของประชาชน โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ เป็นประธานปล่อยขบวนรถเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 6 ด้าน คือ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านยานพาหนะ มาตรการด้นการจราจร มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำ และมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันกาญจนบุรี 

นายไพฑูรย์  วิไลวรรณ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” หรือ “วันจักรี” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses