24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
ข่าวเด่น

ข่าวเด่น (15)

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ตลาดและสถานประกอบการ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา” พร้อมเชิญชวน ร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยขอให้ใช้วันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกบุหรี่ ที่สำคัญคือต้องปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ ตั้งแต่ปฐมวัยและวัยประถมศึกษาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ สำหรับประชาชนที่ติดบุหรี่และต้องการเลิกสูบสามารถใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีใกล้บ้านท่าน

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses