24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
งานโสตฯและซ่อมบำรุง

งานโสตฯและซ่อมบำรุง

21151357 151469065434782 3040265617000716329 n

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

21369390 153040121944343 457037868423594168 n

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล (CQI) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และคณะกรรมการเยี่ยมชมบอร์ดผลงานการพัฒนาคุณภาพฯ และการนำเสนอผลงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ 5 รอบ ปี 2560 ขอให้วันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลใส่ใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการรณรงค์ 3 กิจกรรม คือ การคัดแยกขยะ รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในบ้านของเรา ในชุมชน หรือในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง จากนั้น นพ.พนัส โสภณพงษ์ มอบเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง จำนวน 1,000 เมล็ด แก่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อนำไปเพาะต้นกล้าใช้ในการประดับตกแต่งอาคารในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก มอบกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน/ชุมชน ที่อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาลิกา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมนิเทศและคณะติดตามระดับจังหวัด อำเภอ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รับฟังปัญหา/อุปสรรคที่เกิดในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อพลอย และ รพ.สต. ทุกแห่งในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 สร้างความปลื้มปิติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ เยี่ยมติดตามความพร้อมระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ จะเปิดให้บริการตึกผู้ป่วยใน เดือนกรกฎาคม 2560 นี้ โดยมี นพ.กฤษณะ หงษาครประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ นอกจากเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้านการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในเขตอำเภอหนองปรือ และอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกและทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท โดยเฉพาะชาวอำเภอ หนองปรือให้ดีขึ้น มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ระบบบริการที่ดี บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และระบบบริหารจัดการที่ดี

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses