18122017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 09:09

“4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย”

Written by 
Rate this item
(0 votes)

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ 5 รอบ ปี 2560 ขอให้วันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลใส่ใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการรณรงค์ 3 กิจกรรม คือ การคัดแยกขยะ รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในบ้านของเรา ในชุมชน หรือในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง จากนั้น นพ.พนัส โสภณพงษ์ มอบเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง จำนวน 1,000 เมล็ด แก่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อนำไปเพาะต้นกล้าใช้ในการประดับตกแต่งอาคารในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก มอบกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน/ชุมชน ที่อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

Read 319 times
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses